ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η Πλατφόρμα «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ» που αποτελείται από τις ομάδες πολιτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Για Πρόοδο Και Υπερηφάνεια», «ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» και «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

· Συνειδητοποιώντας ότι μια από τις γενεσιουργές αιτίες της σημερινής θλιβερής κατάντιας της χώρας μας είναι η διαπλοκή και η διαφθορά

· Λαμβάνοντας υπόψη την έντονη ανησυχία των πολιτών σε σχέση με τη συνεχιζόμενη αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας για πραγματική διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων με βάση τις οδηγίες της Επιτροπής GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης

προχωρούν σε παγκύπρια εκστρατεία συγκέντρωσης υπογραφών με την απαίτηση όλων μας για άμεση αναθεώρηση του Περι Χρηματοδότησης Των Κομμάτων νόμου. Ο υφιστάμενος νόμος επιτρέπει τις ανώνυμες δωρεές και τη διακίνηση κεφαλαίων στα κόμματα σε μετρητά, δεν καθορίζει αποτρεπτικές κυρώσεις αν δεν παρουσιάζουν επίσημους λογαριασμούς, ενώ επιτρέπει εισφορές από οργανισμούς που ελέγχονται από το κράτος (ΑΗΚ, CYTA και τώρα ΚΡΕΤΥΚ, κλπ).

Περισσότερα:

www.eleftheria-cy.org , www.politesmprosta.org , www.politeia-cyprus.eu

Έκθεση GRECO E.E. on Cyprus:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/news/news(20110404)eval3_cyprus_EN.asp

http://www.avaaz.org/en/petition/EKSTRATEIA_SYNGKENTROSIS_YPOGRAFON_GIA_TIN_DIAFANEIA/?tAoTmbb