Υπογραφές για την ποινικοποίηση της Χρυσής Αυγής

(English version) – (italiano versione)

ΣΑΜΑΡΑ: Ποινικοποίησε τη Χρυσή Αυγή τωρα!

Ως πολίτες σοκαρισμένοι με τη δολοφονία του Π. Φύσσα από χρυσαυγίτη, σας ζητάμε να κρατήσετε την υπόσχεση σας, ότι δεν θα επιτρέψετε «στους επιγόνους των Ναζί να τρομοκρατούν» και να συνεργαστείτε με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς στο όνομα της δημοκρατίας. Σας καλούμε να ξεκινήσετε τις απαραίτητες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για την ποινικοποίηση της δράσης της Χρυσής Αυγής και να διεξάγετε έρευνες για τη διαλεύκανση όλων των εγκλημάτων στα οποία εικάζεται ότι συμμετείχαν μέλη της.

Η χώρα μας βρίσκεται σε κρίση. Χθες, ο μουσικός και συμπολίτης μας Παύλος Φύσσας, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από νεοναζί, μέλος της Χρυσής Αυγής. Για χρόνια τώρα, χρυσαυγίτες διαπράττουν απερίγραπτα εγκλήματα κατά αλλοδαπών, τσιγγάνων, ομοφυλόφιλων, πολιτικών ή πολιτών που απλά διαφωνούν με τις φασιστικές τους απόψεις. Αυτό πρέπει να σταματήσει εδώ και μαζί μπορούμε να το κάνουμε.

Αυτή τη στιγμή, όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν καταδικάσει το έγκλημα, αλλά για να σταματήσουμε το μίσος χρειαζόμαστε πράξεις, όχι λόγια. Για πρώτη φορά ο Σαμαράς δείχνει την πρόθεση να ποινικοποιήσει τη δράση της Χρυσής Αυγής και να διεξάγει έρευνες για τη διαλεύκανση όλων των εγκλημάτων στα οποία εικάζεται ότι συμμετείχαν μέλη της. Αν πιέσουμε τον Σαμαρά τώρα να συνεργαστεί με τον Βενιζέλο ή ακόμα και τον Τσίπρα, έχουμε μία πραγματική ευκαιρία να φέρουμε τα μέτρα σε ισχύ.

Η δολοφονία του αθώου συμπολίτη μας δεν είναι απλά μια επίθεση. Είναι μια ξεκάθαρη, απειλή για τη δημοκρατία της χώρας μας. Ας ενώσουμε λοιπόν τις φωνές μας τώρα ενάντια στο φασισμό, και ας χαράξουμε το όριο της ανοχής μας ακριβώς εδώ.

Όταν φτάσουμε τις 50.000 υπογραφές θα τις παραδώσουμε στην κυβέρνηση. Υπόγραψε το ψήφισμα τώρα και διάδωσε το στους πάντες.

Υπογραφές ΕΔΩ

(English version)

As citizens shocked by the murder of P. Fyssas, we call on you to launch a comprehensive investigation into all suspected crimes committed by Golden Dawn members and take strong political and legislative measures to hold this fascist organization accountable for their violent actions. We urge you to stand by your promise that you “will not allow the successors of the Nazis to terrorize”, and show bold leadership to work with other party leaders to defend our democracy.

Our nation is in shock! Last Wednesday, Pavlos Fyssas, a Greek left-wing musician, was murdered in cold blood by a neo-Nazi Golden Dawn supporter. For years now, supporters of Golden Dawn have been linked to murders and attacks against immigrants, roma, gays, politicians and citizens who simply oppose their fascist views. This must end now. And together we can do it.

All political parties have condemned the act, but to stop this hate we need to move from words to real action. For the first time, Prime Minister Samaras is showing the will to open investigations into all suspected crimes committed by the hate group’s members and change the legislation to hold them accountable and even outlaw the fascist organization. If enough of us push Samaras now, to show leadership and join hands with the other political leaders, we have a real chance of bringing those measures into force.

We have no time to lose. The attack was not only an attack against an innocent citizen — our democracy is under threat from Golden Dawn’s fascist poison. Let’s unite our voices and draw a line in the sand right now. When we get to 50.000 signatures we will deliver the petition to the government. Sign now and share widely.

Signatures: http://www.avaaz.org/en/petition/TELOS_STO_FASISMO_TORA/?tgMhPdb

(italiano versione)

Firme per la criminalizzazione dell’Alba Dorata

SAMARA: Criminalizza l’Alba Dorata ora!

Come cittadini scioccati dall’assassinio di P. Fyssas, vi chiediamo di avviare un’indagine completa in tutte le ipotesi di reati commessi da membri dell’Alba Dorata e prendere forti azioni politiche e legali per contenere questa organizzazione fascista responsabili per le loro azioni violenti. Vi invitiamo a sostenervi nella vostra promessa che «non permetteremo ai successori degli nazisti di terrorizzare», e mostrare una leadership coraggiosa e lavorare con altri leader politici per difendere la nostra democrazia.

La nostra nazione è in stato di shock! Mercoledì scorso, Pavlos Fyssas, un musicista greco antifascista, è stato ucciso da un neo-nazista dell’Alba Dorata. Da anni, i sostenitori di Alba Dorata sono stati collegati ad omicidi e attacchi contro gli immigrati, roma, omosessuali, politici e cittadini che semplicemente sono opposti alle loro opinioni fasciste. Questo deve finire ora. Ed insieme ce lo possiamo fare.

Tutti i partiti politici hanno condannato quest’atto, ma per fermare questo odio dobbiamo passare dalle parole ai fatti reali. Per la prima volta, il Primo Ministro Samaras sta mostrando la volontà di aprire indagini su tutti i reati commessi da presunti membri del gruppo di odio e di modificare la legislazione per ritenere responsabili ed anche fuori legge la loro organizzazione fascista. Se un numero sufficiente di noi esercita pressione a Samaras ora, di unire le mani con gli altri capi politici, abbiamo una possibilità reale di portare queste azioni in vigore.

Non abbiamo tempo da perdere. L’attacco non è stato solo un attacco contro un cittadino innocente – la nostra democrazia è minacciata dal veleno fascista dell’ Alba Dorata. Uniamo le nostre voci e tracciamo una linea nella sabbia subito. Quando si arriva a 50.000 firme consegneremo la petizione al governo. Firma ora e condividi con tutti!

Firme: http://www.avaaz.org/en/petition/TELOS_STO_FASISMO_TORA/?tgMhPdb